BG
BG EN

Общи условия за ползване

Добре дошли във Винен свят ! ПРИЯТНО ПАЗАРУВАНЕ!!!

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Уважаеми клиенти, за да ползвате www.winensviat.com Вие сте длъжни да декларирате и гарантирате, че сте на 18 години и приемете следните

 Общи Условия: Тези „Общи условия” представляват Договор за покупко - продажба между www.winensviat.com и всички желаещи да ползват 

интернет магазина. Винен свят ЕООД е търговско дружество, регистрирано на 02.Април 1998 год. в Търговския регистър към Агенция по

 вписванията, с ЕИК: 121653190 / BG:121653190, със седалище и адрес на управление :гр. София, бул. Владимир Вазов №25 предлагащо за

 продажба стоки в онлайн магазин www.winensviat.com.Запазваме си правото да променяме настоящите общи условия, по всяко време и 

без предупреждение. Ваша е отговорността да проверявате общите условия всеки път преди да ползвате www.winensviat.com.

С ползването на сайта, Вие изрично и безусловно се съгласявате да спазвате настоящите общи условия.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Регистрацията в сайта е доброволна. Информацията за Клиента ( имe, фамилия/ търговска фирма, адрес, телефон, e-mail, ЕИК/БУЛСТАТ и др.)

 е необходима САМО и ЕДИНСТВЕНО за целите на обслужване на поръчките и предоставяните от www.winensviat.com услуги. 

 Винен свят ЕООД ще използва вашите лични данни, за да администрира, поддържа, подобрява и получава обратна информация за предлаганите от

 нас услуги . Ако вие сте регистрирани да използвате нашите услуги, ние може да се свържем с вас, за да съберем обратна информация за 

предлаганите услуги или да ви предложим подобрения към тях.Винен свят НЯМА да предостави вашите лични данни на трети лица! 

Личните данни на Клиентите могат по всяко време да бъдат заличени от профила им, като за целта изпратят писмо на : info@vinensviat.com. 

ПОРЪЧКА

За да поръчате продукти от www.winensviat.com е необходимо :1/ Да се заяви съгласие с настоящите „Общи Условия”2/ Да се регистрирате 

( чрез попълване на регистрационна форма) Ваша е отговорността за верността и точността на въведеният адрес, телефон и данни за доставка,

съветваме ви да проверявате данните в профила си преди да завършите поръчката.3/ Без да се регистрирате също може да поръчате, но имайте 

предвид ,че регистрираните клиенти се ползват от редица промоционални условия при пазаруване! 4/ От Каталога изберете вашите продукти и ги

 добавете в Кошницата. Можете да променяте количеството и вида на продуктите. Завършвате Поръчката след натискане на бутона „Поръчай”

 5/  В случай че сте пропуснали нещо и желаете да допоръчате, можете да изпратите допълнителна поръчка към първоначално подадената и

 двете ще бъдат изпълнени заедно.  6/ След подаване на Поръчката, тя се счита за получена, но ще се бъде приета за изпълнение след 

ПОТВЪРЖДАВАНЕТО й от Винен свят ЕООД по телефон, SMS или e-mail.7/ Можете да изпращате поръчките си всеки ден, 24 часа в денонощието. 

Ние обаче работим /обработваме поръчки и ги доставяме/ от Понеделник до Събота от 10.00 - 18.00 ч.Почиваме в Неделя и официалните почивни 

дни.

ОТКАЗВАНЕ / ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧКА


Клиентът  има право да върне закупената от него стока в рамките на 7 работни дни от датата на закупуването й. За целта предметът на сделката 

трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на

 чл. 55 от ЗЗП. Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи – стокова разписка / касова бележка и/или фактура.  
В случай че се възползвате от правото си по чл. 55, ал. 1 от ЗЗП за връщане на стока, Винен свят ЕООД ще ви възстанови стойността на продуктите, 

без стойността на куриерската услуга. Транспортните и други разходи по връщане на стоката са изцяло за сметка на Клиента. Винен свят ЕООД ще 

ви възстанови стойността на върнатите стоки не по-късно от 15 / петнадесет /работни дни след получаването й обратно. Връщането на парите става

 според начина, по който сте направили плащането.           

 

 НАЧИН НА ДОСТАВКА

Заявената от страна на Клиента Поръчка се доставя до ОФИС на куриерска фирма -  ЕКОНТ.

Цена на Доставка: 

А/ БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

1/ Клиентът може да получи Поръчката си от склада на Винен свят ЕООД на адрес: 1517 София, жк.Х.Димитър, бул.Владимир Вазов №25 

2/ За Поръчки над  100 лв.в цялата страна

Б/ ПЛАТЕНА ДОСТАВКА

1/ За територията на България до ОФИС на куриерска фирма- цена от 8 лв. 

3/ Клиентът може да избере и друга Куриерската фирма, както и доставка до адрес, но разходите за трансорта се поемат лично от Клиента в този случай.

 

СРОК НА ДОСТАВКА:

Поръчките се считат за приети САМО след ПОТВЪРЖДАВАНЕТО им от Винен свят ЕООД по телефон, SMS или e-mail.

Доставки не се извършват в НЕДЕЛЯ и по време на ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ!!!

За територията на София, Поръчката се доставя до 24 часа след потвърждението й.

За доставки извън София, Поръчката се доставя до 48 часа след потвърждаването й.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

 

 ЦЕНИ

Политиката на Винен свят е да осигури максимално изгодни цени за своите клиенти!

Всички цени на стоките в онлайн магазина www.winensviat.com  са в български левове ( BGN)  с включени  ДДС и Акциз.Указаните цени на

 продуктите не включват разходите за доставка. Сумата на поръчката и разходите за доставка се изчисляват в реално време според избраните 

артикули и адресът за доставка, и са дължими в момента на поръчване и платими заедно с дължимата сума за закупените продукти.

  НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

1/ В брой в офиса на Винен свят ЕООД на адрес: 1517 София, жк.Х.Димитър, бул.Владимир Вазов №25

2/ Наложен платеж при получаване на Поръчката

3/ Авансово по банкова сметка на Винен свят ЕООД  

ОББ

SWIFT: RZBBBGSF

IBAN: BG38RZBB91551089366618  

 ПРАВА НА КЛИЕНТА

1/ Клиент има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока

 през www.winensviat.com, като върне стоката( в търговския и вид, в който я е получил) в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на 

получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за 

отказ от сключения договор до www.winensviat.com  и  да върне стоката с ненарушена цялост. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено и на адрес: гр. София, бул.Владимир Вазов №25 или на 

е - mail адрес info@vinensviat.com.Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.

2/ Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

 - доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

 - при транспортирането стоката е била повредена.

След получаване на стоката, Клиентът има право да иска връщането й при наличието на несъответствие на стоката с договореното, което не е 

могло да бъде установено при обикновен преглед на същата.В изброените случаи, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена 

със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до Винен свят ЕООД. Винен свят ЕООД е

 длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата, на 

която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ. Клиентът е длъжен да обезщети  Винен свят ЕООД за всички вреди, разходи и платени 

адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия.При отказ за 

получаване на стоката от страна на Клиента, отказът се счита за неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на 

стоката. В този случай Клиента е длъжен да обезщети Винен свят ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други

 разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на

 доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да го уведоми незабавно. 

  ЗА АКТУАЛНА ИЛИ ЖЕЛАНА РЕКОЛТА, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.05.2016г.

©2016 „ВИНЕН СВЯТ ЕООД”  Всички права запазени.